top of page

HYDRAULIKA

\hī-ˈdrȯ-liks\

Hydraulika wykorzystuje zarówno złożoną inżynierię, jak i mechanikę naukową, która łączy oba intelekty w celu wykonywania ruchów przy użyciu stanów ciekłych i gazowych różnych materiałów. Opiera się na zasadzie, że ciśnienie wywierane na płyn rozkłada się równomiernie w całym płynie.

W pobliżu

L & W Tool produkuje precyzyjne komponenty dla przemysłu zaworów hydraulicznych, począwszy od adapterów, złączek, wtyczek i wszędzie pomiędzy nimi.

W pobliżu

how-do-hydraulics-work.jpg
bottom of page